Microplastics
Er drijft steeds meer plastic afval in onze oceanen en zeeën. Dit plastic valt door verwering, zonlicht en golfslag in kleine stukjes uit elkaar. De kleine stukjes plastic afval zinken naar de bodem van de zee. De kleine deeltjes plastic afval komen naamloosterecht op de bodem van de zee/oceaan. Daar beïnvloeden ze de dieren die op de bodem leven mee. Tot ze na vele eeuwen dieper in de aardkorst komt te liggen. De kleine plastic deeltjes worden microplastics genoemd. Hierdoor is er ernstige verontreiniging van de natuur.

Voedsel
Het gevolg van deze vervuiling is dat vele dieren denken dat het voedsel is. En het plastic opeten of in het plastic vast komen te zitten. Als dieren het plastic in hun maag krijgen, verdwijnt hun hongergevoel en eten ze minder. Hierdoor raken ze verzwakt. Daaraan zijn vele zeezoogdieren en zeevogels gestorven. De schildpadden en dolfijnen die aan het wateroppervlak ademhalen, kunnenokkg in het plastic afval stikken.

Giftige stoffen
Het probleem is niet alleen dat het plastic in hun maag komt, maar in het plastic zitten giftige stoffen. Waardoor de dieren er aan doodgaan. De afgelopen vijftig jaar zijn er wereldwijd in totaal 44.000 zeedieren slachtoffer geworden van verstrikking of het opeten van plastic afval in zee. Het plastic heeft ook gevolgen op de voedselketen: Kleine vissen eten microplastics op dat verteren ze niet. Iets grotere vissen eten die visjes weer op en daardoor komt er ook plastic in de grotere vis zijn maag. Die iets grotere vis wordt opgegeten door een grote vis en wij vangen die vissen weer. Zo worden die vissen opgegeten door de mens en zo komen de giftige stoffen ook in onze voedselketen terecht. Dit is slecht voor alle dieren en mensen.